4 peringkat hak.

  • 0
  1. WAJIB DIPERTAHANKAN, HARAM DIKORBANKAN; [nyawa, maruah, agama, keluarga, dan negara]
  2. WAJIB DIPERTAHANKAN, BOLEH DIKORBANKAN; [harta benda dan wang ringgit]
  3. HARUS DIPERTAHANKAN, BOLEH DIKORBANKAN; [waktu rehat, harta pusaka dan giliran bagi isteri-isteri yang berpoligami]
  4. HARAM DIPERTAHANKAN, HARAM DIKORBANKAN; [harta dan wang ringgit yang dimiliki secara haram seperti hasil judi, riba, dan hasil curi]

jadi, adalah sangat ditegah apa apa jua rezeki yang datangnya daripada judi, riba dan haram. oleh itu, jangan berjudi, melakukan riba, ataupun mencuri ye kawan kawan.

stay healthy; stay pretty. =)

No comments: